Solmegleren
Når du har funnet eiendommen du ønsker å kjøpe, må man gi et skriftlig bud. Dette gjøres med vårt budskjema. Når budet er akseptert av selger må det innbetales et depositum(normalt på 3.000 €). Eiendommen blir da tatt ut fra det åpne markedet. Skulle du trekke deg fra handelen mister du det innbetalte beløpet.


 

Notaren
Notaren er en offentlig godkjent nøytral person som skal ivareta både selger og kjøpers interesser. Skjøtet underskrives hos notaren. Skjøtet er også det samme som kjøpekontrakten. I praksis har notaren som oppgave å sørge for at selger er faktisk eier, samt at oppgjøret blir korrekt.

Hos notaren må kjøper og selger møte personlig, eller bli representert av advokater med fullmakt. Møtet hos notaren kan ta alt fra en time til flere timer. Det anbefales at du blir representert av din advokat. Dersom du velger å møte opp personlig, må du enten beherske spansk eller ha med deg en tolk.

Ved undertegning byttes skjøtet og nøkler mot kjøpesum.

Om boligen er finansiert i en spansk bank eller andre banker som tilbyr lån med sikkerhet i bolig i Spania, vil også bankens representant møte opp hos notaren. Banken vil da ha med seg en sjekk på den delen av oppgjøret som tilsvarer lånet. Det vil da være et eget skjøte som må undertegnes for lånet. Når skjøtet er underskrevet skal skatter og avgifter betales. Deretter sendes skjøtet sammen med skatteoppgavene til eiendomsregisteret. Det tar cirka seks til åtte uker fra undertegning til du mottar det originale skjøtet på boligen. Man får et midlertidig skjøte stemplet av notaren.


 

Kjøpskostnader
Ved kjøp av eiendom i Spania må det betales en prosentvis avgift av kjøpesummen til den spanske stat. I tillegg kommer stempelavgift og avgifter til opprettelse av abonnement for leveranse av vann, strøm og kostnader til notar, tinglysning og honorar til advokatene som kvalitetsikrer kjøpet.

De spanske regionene bestemmer selv størrelsen på den prosentvise avgiften. Du finner kostnadene gjelder i de aktuelle områdene her. Dette er et estimert anslag og ikke eksakte tall. Den eksakte summen vil din advokat regne ut i hvert enkelt tilfelle. Årsaken til at man ikke kan gi en eksakt prosentsats er at noen av kostnadene beregnes prosentvis og andre er faste beløp. Det betyr at jo høyere prisen er på boligen er, jo lavere prosent av kjøpesummen vil du måtte betale.

Costa Blanca

Prosentvis avgift av kjøpesummen til den spanske stat 10%
Stempelavgift 1,5%
Avgifter til opprettelse av abonnement for leveranse av vann, strøm og til notar ca 1%

Samlede kostnader ved kjøp av eiendom på Costa Blanca kan derfor som en tommelfingerregel settes fra ca. 12,5 % til 15% av kjøpesummen.

Costa del Sol

Den prosentvis avgift av kjøpesummen til den spanske stat er progressiv etter kjøpesum.
Ved kjøpesumopp til €400.000 er avgiften 8%.
For kjøpesum fra €400.000,10 til €700.000 er avgiften 9%.
Er kjøpesummen mer enn €700.000 er avgiften 10%.
Stempelavgift 1,5%
Avgifter til opprettelse av abonnement for leveranse av vann, strøm, avgifter til notar ca 1%

Samlede kostnader ved kjøp av eiendom på Costa del Sol kan derfor som en tommelfingerregel settes fra ca. 10,5 % til 15% av kjøpesummen.

Gran Kanaria og Tenerife

På Gran Kanaria og Tenerife er den prosentvis avgift av kjøpesummen til den spanske stat ulik på brukte og nye boliger. På brukte boliger er den 6,5% og på nye er den 8%
Stempelavgift 1,5%
Avgifter til opprettelse av abonnement for leveranse av vann, strøm og til notar ca 1%

Samlede kostnader ved kjøp av eiendom på Gran Kanaria og Tenerife kan derfor som en tommelfingerregel settes fra ca. 10,5 % til 12,5% av kjøpesummen.

Mallorca

På Mallorca er den prosentvis avgift av kjøpesummen til den spanske stat ulik på brukte og nye boliger.

På nye boliger er den prosentvis avgift av kjøpesummen til den spanske stat 10%
På brukte boliger er den prosentvis avgift av kjøpesummen til den spanske stat progressiv etter kjøpesum.
Ved kjøpesumopp til €400.000 er avgiften 8%.
For kjøpesum fra €400.000,10 til €600.000 er avgiften 9%.
Er kjøpesummen mer enn €600.000 er avgiften 10%.
Stempelavgift 1,5%
Avgifter til opprettelse av abonnement for leveranse av vann, strøm, avgifter til notar ca 1%


Samlede kostnader ved kjøp av eiendom på Mallotrca kan derfor som en tommelfingerregel settes fra ca. 10,5 % til 15% av kjøpesummen.

 

 


 

Ofte stilte spørsmål vedrørende kjøpsprosessen i Spania:
Budgivning
Kjøpskostnader
Finansiering
Advokat og Notarius
NIE nummer
Arv