Ved kjøp av eiendom i Spania må det betales en prosentvis avgift av kjøpesummen til den spanske stat. I tillegg kommer stempelavgift og avgifter til opprettelse av abonnement for leveranse av vann, strøm og kostnader til notar, tinglysning og oppgjørsmegler.

Fra og med august 2013 satte den spanske staten opp avgiften på kjøpsummen ved kjøp av brukte boliger fra 8% til 10%, samt på noen andre varer og tjenester herunder blant annet tinglysning.

Samlede kostnader ved kjøp av eiendom kan derfor som en tommelfingerregel settes fra ca. 12,5% til 15% av kjøpesummen.

Det man betaler består av:
Mva (moms)
Omkostninger til Notaren og tinglysning.
Norske og spanske advokater som kvalitetssikrer og rådgir under kjøpsprossessen.

Årsaken til at man ikke kan gi en eksakt prosentsats er at noen av kostnadene beregnes på prosent mens andre er et fast beløp. Det betyr at jo høyere prisen er på boligen man kjøper, jo lavere prosent av kjøpesummen vil du måtte betale.

Hva beregnes omkostningene av?
Avgiftene beregnes utifra kjøpesummen i skjøtet.

Når må omkostningene betales?
Dette skjer samtidig med overskjøtingen hos notaren. Slik at boligen og omkostningene betales samtidig.